top of page

BAN GIÁM ĐỐC

WACHARAPOOM TANGANANT

Giám đốc Điều hành

PHAN THẾ HIẾU

Phó Giám đốc Điều hành

THANYAPHAT MANOPICHETVATANA

Giám đốc Kinh doanh

& Marketing

NGUYỄN VĂN THƠ

Giám đốc Nhà máy

TBC

Giám đốc Tài chính

Khu vực

TBC

Giám đốc Tài chính

z3116642648849_17097c5c997c2aef6c45871993a9b498.jpg

NGUYỄN THỊ
BÍCH VÂN

Giám đốc Chuỗi Cung ứng

PHAN VĂN DŨNG

Giám đốc Hành chính & Nhân sự

bottom of page